3 ting som vil få bedrifter til å velge elbil

Bedrifter styrer unna elbiler, mens de samme bilene selger svært bra i privatmarkedet. Kommune-Norge er et sted i mellom. Her er tre punkter som vil få bedriftene til å velge elbiler.

Drøye tre måneder ut i året er elektriske Nissan Leaf den 6. mest solgte bilmodellen i landet, og dermed foran en kjent storselger som VW Passat. Ved utgangen av mars er 3 % av alle solgte nye personbiler en elbil. Oslo og Akershus har om lag halvparten av de 10.000 elbilene som finnes i Norge. Bergen med Hordaland har drøyt 1000, Stavanger med Rogaland og Trondheim med Sør-Trøndelag har begge rundt 800 slike biler.

I tillegg til privatpersoner velger også offentlig sektor elbiler. Ofte ligger det i offentlig sektor et prinsipielt standpunkt til grunn for at man i noen tilfeller vil kjøre elektrisk, og dermed aksepterer konsekvensene av det.

De fleste personbilene som går som firmabiler er også primærbilen i familien privat, og da viser det seg at brukerne foretrekker en bil som dekker maksimalbehovet. Det er lettere å akseptere at den ofte privateide nummer to bilen i familien har begrenset rekkevidde, enn det motsatte. Kall det gjerne konservativ tankegang, men i LeasePlan opplever vi at det er slik brukerne tenker.

Disse tre forholdene må på plass for at elbiler skal bli et reelt alternativ også for bedrifter:
– For det første må bilene få tilstrekkelig rekkevidde – en del nærmere dagens fossildrevne biler,
– For det andre må ladning av batteriene skje raskt uten kø og fra et rikelig antall ladepunkter og
– For det tredje må det være en fornuftig økonomi i bilholdet.

Inntil det skjer vil det fortsatt være privatpersoner som kjøper elektriske biler.

Nissan Leaf

Nissan Leaf. Foto: Nissan Norge