Elbiler koster Norge enorme summer, mener utlandet

Tesla Model S.   Foto: Tesla Motors Ltd.

Tesla Model S. Foto: Tesla Motors Ltd.

Av og til leser jeg utenlandske papiraviser, ofte leser jeg utenlandske nettsteder. Ikke fordi de nødvendigvis er bedre enn de norske, men fordi de er annerledes. Og de ser på hva som skjer i Norge med andre øyne enn hva vi selv og norske media ofte gjør.

Det er nyttig for perspektivet, uavhengig av hva som er rett og galt. Akkurat som det er mulig å både lese den liberale tankesmiens Civita’s publikasjoner og samtidig abonnere på Klassekampen.

Velinformerte Automotive News Europe har sett nærmere på Norge og Norges satsing på elbiler. Konklusjonen kan kanskje oppsummeres som noe i retning av at det er flott, kanskje. Men at det også er rikmannsnykker, og noe vi bare kan gjøre fordi vi selger så mye olje til alle andre.

Heldige

Vi er så ”heldige” at vi har det de kaller ”supertax” på vanlige biler, leser jeg. Så er jeg så heldig at jeg jobber med biløkonomi og vet derfor at det er en forenkling av virkeligheten. Miljøsnille biler ikke har fryktelig mye avgifter, men la gå. Nesten avgiftsfrie biler i Norge kan du lese mer om her. Riktig er det i alle fall at du kan få Norges desidert mestselgende elbil, Nissan Leaf, for cirka samme pris som en passelig VW Golf. Elbilen Leaf’en er fritatt for avgifter og moms ved kjøp, men strengt tatt ikke subsidiert. I England er Leaf billigere enn i Norge fordi den subsidieres med 5000 pund, om lag 45.000 kroner, men Golf’en er enda mye billigere. Du må i England ut med rundt 45 % mer for å få en Leaf kontra en Golf. I det perspektivet er det lettere å skjønne hvorfor elbilene er tungsolgte og gir en helt annen biløkonomi.

Introtilbud

Et godt introduksjonstilbud har miljøvernminister Bård Vegard Solhjell kalt avgiftsfritaket. En måte å få opp interessen på, mener han. Vi er enige i at det er et godt tilbud, og vi er enige i prinsippet om at myndighetene bør stimulere ny teknologi gjennom avgiftssystemet.

Deler av utenlandsk presse mener at de 10.000 elbilene på norske veier har kostet skattebetalerne en god del penger.

”Kostnadene er enorme. Bare et land som Norge som har unngått finanskrisen takket være enorme olje- og gassressurser kan ta seg råd til dette”, skriver Automotive News Europe. I følge deres egne beregninger sparer en elbilist som pendler inn til Oslo i tillegg opp mot 50.000 kroner hvert år i bompenger, parkering og gratis strøm fra 446 ladestasjoner.

”Kostnadene er enorme….” Er de det? Det var dette med perspektivet. Det jeg ser er at andre land tar seg råd til å ikke ha avgifter (eller ha lavere) avgifter på alle biler, uten å ha oljepenger, mens vi tar oss råd til ikke å ha avgifter kun på elbilene, selv med oljepenger. Ordet ”sparsommelig” virker mer nærliggende enn ordet ”sløsing”, synes jeg. Miljøvennlig bilhold ligger også på tungen.

Sløsing eller mulighet – perspektivet avgjør

Den norske politikken er på feil side av grensen for sløsing fordi det blir flere nummer to biler og dermed mer trafikkproblemer, mener en engelsk analytiker. Han viser til at 40 % av elbilene i Norge er en nummer to bil. Han om det. I kø på E18 to ganger om dagen merker jeg trafikkproblemene, men jeg vet også at det ikke finnes ett enkelt svar på hva som er riktig for en families bilhold. Jeg tror de fleste av disse familiene ville hatt en nummer to bil uansett. Hverdagen går da i alle fall mye enklere opp uten for mye administrasjon.

Optimistiske og dynamiske Elon Musk i Tesla er mer på linje med Solhjell. ”Det er en enorm mulighet her… (for Norge) til å gå foran som et godt eksempel for resten av verden”, uttalte han under et Oslo-besøk tidligere i år. Gode råd og optimisme om miljø og bil både fra politikk og næringsliv, altså.

Strategispill

For bilprodusentene er dette et strategispill med milliarder i den finansielle potten. Elbiler har ikke blitt så utbredt som mange av produsentene håpet på, og vi ser nå at det også dukker opp flere hybrid og plug-in hybrid løsninger.

Selv Nissan, som har hatt giga-suksess i Norge med sin Leaf, tviler. Årsaken er så enkel som at det er bare i Norge – med alle de midlertidige introduksjonsfordelene – at bilen har vært en virkelig suksess. Under den internasjonale bilutstillingen i Genève tidligere i år var Nissans egen utviklingssjef, Francois Bancon, tydelig på dette: Etterspørselen etter elektriske biler er ikke der hvor vi trodde den skulle være. Vi er i en veldig usikker fase og alle er litt i villrede, uttalte han.

Blir det ren el eller hybrid som vil dominere? Det er uvisst, men den som vil være med må henge på, og lykkes ikke elbilen er det i alle fall ikke fordi vi ikke gav den sjansen.