EU forlanger rene biler

Dashboard

EU vil gjøre bilene så godt som rene og utslippsfrie innen 2025. Det lover godt for elbiler, hydrogenbiler og andre 0-utslippsbiler som måtte komme. Bilbutikken om 10 år, enten den er fysisk eller på nettet, vil være fylt med helt andre biler enn de du ser i dag.

Metodikken til EU er velprøvd, vellykket og av typen ”frivillig tvang”. Oppskriften er den samme som har gitt oss biler som Mercedes A-klasse, Audi A1, Mini og BMW 1-serie.

For drøye 10 år siden fikk bilprodusentene beskjed om at bilene de produserte i gjennomsnitt ikke skulle slippe ut mer enn en viss mengde CO2/km. Som er en annen måte å si at de ikke skal bruke mer enn så så mye drivstoff. Store premium-sedaner kunne ikke møte det kravet og produsentene trengte små drivstoffsnille modeller som kunne dra ned snittforbruket. Det var i alle fall en sterkt medvirkende faktor tror vi, til at de nevnte bilene er på markedet i dag.

Nå er EU frempå igjen. Denne gangen er kravene så strenge at resultatet må bli mange null- eller ultra-lavutslippsbiler. To nye lovforslag skal gjøre susen.

Først halvering
Det ene er krav om at nye biler ikke skal bruke mer enn 0,2 liter/mil i gjennomsnitt. Uttrykt i utslipp av CO2/km betyr det ned fra dagens 130 gr til 68 gr i 2025. Utslippene henger direkte sammen med forbruket. Det betyr en halvering av gjennomsnittsforbruket på 11 år.

Også så enda litt til
Krav nummer to gnir salt i åpent forbrukssår. Dagens målemetode gir ikke realistiske tall for forbruket, mener EU, som vil innføre en ny, mer realistisk og langt strengere målestandard. ”Alle” vet EU har rett. Virkelig forbruk ligger et sted fra 10 – 40 % over det tallet bilprodusentene oppgir i dag. At du ikke vet om det er 10 % eller 40 % er et problem i seg selv.

Det er den nye og virkelighetsnære standarden som skal brukes på 0,2 l/mil kravet. Dermed snakker vi om mer enn en halvering av forbruket. Rundt 60 % reduksjon for de fleste er vårt stalltips.

Ikke bare ”bad guys”
For å ta produsentene litt i forsvar, de er i dag pålagt av EU å oppgi disse urealistisk lave forbrukstallene i sin markedsføring. På den annen side har jeg til gode å høre en bilselger poengtere at ”den bilen du er i ferd med å kjøpe vil ikke bruke så lite som vi sier, men faktisk en god del mer.” Mer realistiske forbrukstall er i seg selv verdifullt, mener vi. Om ikke annet er det er smått irriterende å bruke la oss si 25 % mer enn oppgitt forbruk, selv om du vet at det er normalt.

Spesielt interesserte kan merke seg at den nye standarden heter WLTP (World Light Test Procedure) , mens dagens standard er NEFZ. Den nye målestandarden skal etter planen komme allerede om tre, fire år. I 2017, snakkes det om.

Har du forresten lurt på hvorfor alle biler nå har et start/stop system? Og kanskje tenker du at det umulig kan gi særlig besparelse? Svaret ligger i det at under laboriatorietesten NEFZ skal bilen stå stille om lag 25 % av tiden testen varer. En gjennomsnittsbilist står stille kanskje rundt 1 % av tiden. Andre metoder for å senke forbruket er å tape over karosseriskjøter for lavere luftmotstand, spesielle dekk, osv. Kort fortalt en god modifikasjoner på testbilene som vi ikke finner igjen på produksjonsbilene. Vi synes disse målingene snarest bør bli historie. Forbrukerne er ikke tjent med dem.

Ikke dyrere
Mange er bekymret for at den nye målemetoden vil gi oss dyrere biler fordi bilavgiftene beregnes blant annet på grunnlag av CO2-utslippene, det vil si drivstofforbruket. I LeasePlan er vi ikke bekymret over det. Om du bruker regnearket blindt så stemmer det, men vi tror hodene i Finansdepartementet er kloke nok til på skjønne at epler og pærer ikke kan ganges opp på samme måte, og at satsene blir justert.

Spennende
Det haster ikke med å innføre nye krav og nye standard, mener bilindustrien, som ser ut til å stå overfor en av sine største utfordringer noensinne.  At de lobber imot, er neppe noen overraskelse.

Vi er på vår side begeistret over det nye forslaget. Bilbrukerne har rett på å få vite hva bilen virkelig bruker, tenker vi, og roser EU for at de tenker på forbrukerne. At bilindustrien klarer å komme opp med mange gode, spennende og kanskje revolusjonerende løsninger som følge av de to nye kravene er vi sikre på.