Elbil: Markedet ignorerer kritikerne

Markedet ignorerer kritikerne og kjøper elbiler som aldri før

Markedet ignorerer kritikerne og kjøper elbiler som aldri før

I februar satte elbilene ny rekord. 1 av 8 registrerte nye biler var en elbil. Produsentene har skjønt hva forbrukerne vil ha og hva myndighetene krever. Elbil er svaret. Tilbudet øker sterkt. Kritikere advarer forgjeves om at elbiler kanskje ikke er så miljøvennlige som vi tror. Spørsmålet er om det er det viktigste akkurat nå.

Godt hjulpet av kraftige økonomiske incentiver og økende miljøbevissthet selger elbilene bedre enn noen hadde forestilt seg. I februar var 12 % av alle registrerte nye biler en elbil. I februar i fjor var det 3 %. Etter to måneder er elbilen Nissan Leaf Norges aller mest solgte bilmodell med 5 % av markedet. Hva fasiten viser ved årsslutt vet vi ikke, men det vi vet er at i år vil det være langt flere e-modeller på markedet enn i fjor. Kanskje ikke så rart salget stiger. Ikke engang trusler om å stenge kollektivfeltene ser ut til å dempe interessen.

Riktige argumenter, feil brukt
Men, er elbilene egentlig så miljøvennlige? Spiller det forresten noen rolle på kort sikt? Kritikere med dybdekunnskap står i kø med en hel rekke ”men”.

Elbilen slipper ikke ut avgasser, men….

 • …batteriene er forurensende og energikrevende å produsere.
 • …selv om bilene kjører på ren vannkraft, kunne vannkraften erstattet skitten kullkraft i Europa.
 • …batteriene gjør bilene så tunge at de bruker mer energi.
 • …om mange kjører elbiler må vi bygge ut et mye kraftigere strømnett i landet.
 • …elbilen blir en tilleggsbil og dermed får vi mange flere biler.
 • …det hadde vært bedre å fortsette å kjøre med den gamle bilen fordi da slipper man å produsere en      ny bil og bruke mye energi på det.
 • … vugge-til-grav beregninger viser at….

Listen kan sikkert gjøres lenger. Her kommer vårt ”men”…

 • … vi er ikke så opptatt av det.

Det er alltid mange grunner for at man ikke skal gjøre en ting, for den som leter etter det. Samtidig er det verdt å merke seg at det aldri noensinne er noen som har oppnådd noe som helst ved å ikke gjøre noe. Det vi skal oppnå er at utslippene går ned fra i snitt 123 gr/CO2 pr km i fjor, til 85 gr innen 2020.

I riktig retning
Mine kollegaer i LeasePlan og jeg får ofte spørsmålet om elbilene virkelig er miljøvennlige. Gitt alle ”men’ene” som florerer i media. Hva mener vi da om disse argumentene? Hvorfor er vi ikke opptatt av de?

Vi mener først og fremst at selv om argumentene isolert sett er riktige er de mer enn noen annet ansvarspulveriserende og lite handlingsorienterte. Det er viktig å huske på at en elbil er ren teknologi produsert i en skitten økonomi. Selve elbilen er ren og grønn ved bruk. Om alle punkter i produksjonskjeden fokuserer på å redusere sitt CO2-utslipp og andre utslipp vil det totale resultatet bli så rent som mulig. Og renere år for år. I overgangen fra en skitten til en ren økonomi er det ikke realistisk å forvente at alt er 100 % på plass over natten.

Vi bryr oss altså lite om alle reservasjonene mot elbilen. Vi er pragmatiske. Vi ser en verdi av å gå i riktig retning og elbiler er et skritt i den retningen. Vi aksepterer at det tar tid å gjøre alle ledd i kjeden rene. Alternativet er stillstand. På lang sikt mener vi at elbilene er miljøvennlige og at de som kjører de i dag bidrar til den utviklingen.

Et annet spørsmål vi stilles er om det er riktig på bruke så store økonomiske incentiver på elbilene som man gjør i Norge. Ingen registreringsavgift og ingen moms er de to viktigste. Vi vet at det virker. Elbilsalget ville bare vært brøkdelen av hva det er uten disse incentivene. Om det er riktig er et politisk spørsmål vi overlater der det hører hjemme. I Stortinget. Der kommer de til å diskutere dette i tiden som kommer, leste jeg i Dagens Næringsliv i forrige uke. Vi følger spent med.

I mellomtiden viser markedet at de ignorerer kritikerne og handler elbil som aldri før.

2 tanker om “Elbil: Markedet ignorerer kritikerne

 1. Men nr 2: Kraftprodusentene i Europa må forholde seg til et tak for hvor mye klimagasser de kan slippe ut (kvotemarkedet). Uansett elbil eller ikke, om de får kjøpt vannkraft eller ikke, så ligger dette taket fast til politikerne senker det. Ved å gå over til elbil, kutter man energiforbruket i et uregulert marked (drivstoffsalget), og flytter energiforbruket inn et marked der dette forbruket må produseres uten at man har lov til å heve utslippene. Man kan med andre ord kjøre elbil i Tyskland og argumentere for at det kutter alle utslipp fra bilen, også de indirekte.

  Men nr 3: Ja, men de bruker fortsatt bare en brøkdel av fossilbilene, ca 2kWt pr mil. Det vil si 3000 kWh i året for gjennomsnittsbilisten.

  Men nr 4: Ja, men noen tror det er snakk om mer effekt enn det er. Dersom vi sier 15000 km kjørt pr år multiplisert med 0,2kWh pr km, dividert med 365 dager dividert med 8 timer lading om natten, så krever det en effekt pr bil på ca 1000W i snitt. En liten panelovn ekstra med andre ord. Og lading skjer som oftest om natten når effektforbruket ellers er lavt.

  Men nr 5: De fleste elbiler kjøpes nok i hovedsak av de som allerede har to biler, så jeg tviler på om det blir mange flere biler.

  Men nr 6: Man skroter jo ikke den gamle bilen selv om man kjøper elbil, man selger den til en som har behov for den fordi han har solgt sin også videre, helt til en har behov for bil fordi han har skrotet sin. Ganske så likt et hvert annet bilkjøp med andre ord.

  Men nr 7: Livsyklusanalyser er viktige, men de må nødvendigvis basere seg på mange forutsetninger og valg. Dersom man tar hensyn til at kvotemarkedet i Europa faktisk eksisterer og ser på marginal energibruk, så kommer elbilen svært så godt ut. Men uansett får man et øyeblikksbildet av en teknologi under rasende utvikling, og det har en begrenset interesse.

 2. Tilbaketråkk: Elbil 20 % billigere over natten, fortsatt dårlig samvittighet | Biløkonomen

Det er stengt for kommentarer.