Privatleasing eksploderer!

Dette må du tenke på før du leaser bil privat. Foto: Frida Ström

Dette må du tenke på før du leaser bil privat.
Foto: Frida Ström

Dette må du vite før du leaser som privatperson.

Nær 1 av 5 nye biler i år blir leaset av privatpersoner. Fra 2007 til 2013 økte privatleasing med hele 450 %. Den nye «eieformen» endrer bil fra å være en kapitalvare du sparer til og tar opp lån for å kjøpe, til å bli en månedlig utgift på nivå med noen handleturer på den lokale Kiwi-butikken.

Dermed er bilhold ganske enkelt blitt en tjeneste du abonnerer på, litt som et mobilabonnement.

Vi anslår at drøyt 40 % av alle nye biler i år blir leaset. Dette fordeler seg om lag 50/50 mellom privatpersoner og bedrifter. Det er stadig færre som kjøper bilen på «gamlemåten», altså med lån eller oppsparte midler.

Vit hva du avtaler
Det virker kanskje selvfølgelig at du må passe på å vite hva du avtaler, men vi tror mange ikke gjør det. Det er heller ingen forbrukerlovgivning som dekker privatleasing slik som forbrukerkjøpsloven dekker privatkjøp. Med andre ord er det det som står i avtalen med bilselgeren som gjelder. Hva som står der varierer svært mye, fra bilmerke til bilmerke og fra leasingselskap til leasingselskap. Forbrukerrådet poengterer også at det er viktig å sette seg godt inn i avtalen.

Dette må du passe på

Det er først og fremst én ting som gjør at noen blir misfornøyd med privatleasing. Det er ekstra kostnader du ender opp med som følge av tolkningen av unormal slitasje ved tilbakelevering. Ofte kalles det påkost – ut i fra at det er det forhandleren mener han må «koste på» bilen for å få den i en normalt god og salgbar stand. 1000-kroners spørsmålet er hva som er normal slitasje – som du ikke skal betale ekstra for – og hva som er unormal slitasje, og som du må betale for. Selvsagt bør du behandle bilen like pent som om den var din egen.

Bukken og havresekken
Det er mange oppfatninger om hva som er utenfor normal slitasje. For å gjøre det mest mulig forutsigbart bruker LeasePlan bileierorganisasjonen NAF til å vurdere dette som en objektiv tredjepart.

Rent konkret foregår taksten ved at en NAF-kontrollør sjekker tilstanden på bilen og registrerer dette inn i en applikasjon, et program som beregner eventuell kostnad. Gjennom bilder og beskrivelse dokumenterer kontrolløren det som måtte være av unormal slitasje.

Det er det beste for alle parter tror vi. Da er sjansen større for at du vil lease også den neste bilen av oss.

Opp til deg selv
Vi har mest erfaring med næringskunder. Der ser vi at du langt på vei kan være din egen lykkes smed, eller om du vil din egen skadeforebygger.

Med en av våre kunder som eksempel kommer det godt frem. Firmaet har ca 130 varebiler og stort fokus på skadeforebygging. De bevisstgjør sjåførene sine på at de skal behandle bilene pent – og med stor suksess. Kostnadene relatert til skade og påkost går ned. De har redusert tilbakeleveringskostnadene pr bil hvert år og i tillegg har de fortsatt har forsikringspremie som på slutten av 90-tallet. Firmaet har en egen bonusordning som premierer sjåførene som ikke har skader eller påkost.

Som privatleaser er din bonus at du kan redusere eller helt slippe unna tilbakeleveringskostnader. Det er altså også mye opp til deg selv.

Noen enkle tips
Noen enkle tips da på veien til et så rimelig bilhold som mulig. Kall de gjerne innlysende, men siden vi ofte ser at det syndes mot dette, så er det kanskje ikke så innlysende like vel. Eller bare rett og slett lett å glemme.

– Behandle bilen pent, som om den var din egen. Hvis du vasker den ofte er det lettere å få øye på eventuelle riper.

– Får du steinsprut i ruten, så reparer det. Det sparer deg for et ruteskift.

– Pass på å levere tilbake alt som fulgte med da bilen var ny – så som ekstra nøkler og dekk.

– Har du skade over egenandelen? Ta det på forsikringen om du som firmabilkunde har en flåteforsikring hvor det ikke er direkte bonustap. I andre tilfeller, sjekk med forsikringsselskapet hva som lønner seg.

Det aller beste rådet ved privatleasing er: Vær spesielt oppmerksom på hva bilselgeren og leasingselskapet mener er normal og unormal slitasje før du signerer kontrakten. Spør om konkrete eksempler, få det skriftlig, få bildeksempler, og ikke godta vage formuleringer.

Husk at alle biler kan leases flere steder.