Offentlig pålegg: Bilbransjen skal markedsføre kunstig lavt drivstofforbruk

NL_05_015Målinger vi gjør blant våre rundt 40.000 biler har i flere år vist at alle biler i praksis bruker langt mer drivstoff enn hva de «skal». Dette er for mange en ikke-nyhet, men likevel et problem for bilister og biladministrasjonsbransjen. Myndighetene, ikke bilbransjen, har det største ansvaret for at det er blitt slik.

Som en av bilbransjens største kunder kunne det vært lett for oss å legge skylden for dette på bilprodusentene, men slik vi ser det er det først og fremst myndighetene som insisterer på at det skal være slik og som pålegger bilbransjen å opplyse om urealistiske forbrukstall.

Da vi startet våre målinger for noen år siden fikk vi mye kjeft fra bilbransjen fordi vi påstod at nettopp deres biler brukte mer drivstoff enn det offisielle tallet. Ingen blir vel overrasket over at det var de som hadde det største avviket i disse målingene som protesterte mest og sterkest. Senere har motorpressen og flere forbrukerorganisasjoner kommet frem til det samme. Derfor er det få som nå overraskes over dette. Og få som protesterer.

Også en alminnelig bilist vet dette, og minnes på det hver gang hun fyller tanken – den burde jo ikke blitt tom riktig så fort. For det er klart man merker det når bilen i praksis bruker 30%, eller kanskje 50 %, mer drivstoff enn hva som stod på trykk i den glansede bilbrosjyren.

For oss i LeasePlan og for alle andre som driver med profesjonell biladministrasjon og biløkonomi er det like klart uheldig å ikke vite hva som er reell drivstoffkostnad.

Variabelt hvor mye mer
Våre målinger viser at hvor mye mer bilene bruker varierer ganske mye. Det er i seg selv et problem. Dessverre.

Dessverre fordi når du må regne med at alle bilene bruker mer, og det samtidig er ganske i det blå hvor mye mer – da blir det nesten umulig å velge bil ut i fra at «den bruker minst drivstoff». Utover den innlysende logikken i at en liten og lett bil sannsynligvis bruker mindre enn en stor og tung bil.

Det er ikke så enkelt at du «bare» kan legge på 25 – 30 % og da få det «riktige» tallet. Samtidig, i en ikke perfekt verden – og som et helt uoffisielt stalltips – om det ikke er helt riktig så er det kanskje mindre feil enn å ikke korrigere i det hele tatt.

Teori og praksis
Det er forskjellen mellom teori og praksis, eller om du vil forskjellen mellom laboratorium og vei som gjør at bilistene opplever et helt annet forbruk. De offisielle – og villedende – forbrukstallene er laboratorietall som fremkommer under svært kunstige og gunstige forhold. Forhold du som bileier aldri vil oppleve. Noen eksempler er å kjøre med teipede døråpninger (mindre luftmotstand), for høyt lufttrykk i dekkene (lavere rullemotstand), helt jevn overflate på veien, og å stå stille på «rødt lys» opp mot 25 % av tiden (da blir automatisk start/stop funksjon veldig fin å ha). I tillegg må vi her hjemme legge på litt for typisk norske forhold med kaldt vær og mye «bakker og berg». Har du skiboks øker også det forbruket.

Får det man ber om
Selvsagt tilpasser bilprodusentene seg et testsystem hvor slike laboratorietilpassinger er tillatt. Noe annet ville vel egentlig vært dumt, eller faktisk umulig. De som nonchalant – eller bare veldig, veldig ærlig – hadde kjørt testrunden med brede lavprofildekk, aircondition på god blås og noen flere normale forhold hadde også kjørt seg selv til skifteretten. Lavere forbruk betyr lavere avgifter og lavere pris til deg som kunde.

Praksis spiser teori til frokost
Å kritisere bilprodusentene for at bilene deres bruker mer drivstoff enn hva laboratorietestene viser blir derfor feil. Kritiser heller myndighetene som dikterer testen og som faktisk også forlanger at produsentene opplyser oss bilister om resultatet fra testene.

Bilprodusentene er pålagt av myndigheten å opplyse deg om resultatet fra lab testen, selv om alle vet at bilene bruker mer i praksis.

Myndighetene har neppe ment det slik, men de har fått hva de har bedt om. Det er en myndighetsoppgave å ikke tillate slike avvik fra alminnelig bruk og å spesifisere noe i nærheten av realistiske målinger. Heldigvis er de godt i gang med dette. Jo før vi får på plass et realistisk og uavhengig måleregime jo før får vi orden på drivstofforbruket.

Det heter seg i business at «kultur spiser strategi til frokost». Myndigheter og bilbransje må sammen minne hverandre på at «praksis spiser teori» til samme malted.