Dyrere biler neste år

Dyrere biler neste år

Vårt interne langtidsvarsel for bilprisene viser moderat til stor sjanse for dyrere biler neste år. Jokeren i det hele er om myndighetene holder avgiftsnivået oppe slik de har sagt de vil gjøre. Det har de tradisjon for å være flinke til.

Bolignæringen er hele tiden synlig i media og spår boligprisene opp og ned. Mest opp. Aksjeanalytikerne gjør det samme. Opp og ned, mest opp. Vi vil med dette ta ansvar for at også vår del av næringslivet – den som handler om bil og finansiering – kommer med et varsel. Etter flere år med synkende priser for stadig bedre biler spår vi bilprisene opp neste år.

Vil ikke tape
Finansdepartementet har alltid vært krystallklar på én ting. De totale inntektene fra bilavgiftene skal holdes konstant. Om noen avgifter går ned – for eksempel på lavutslippsbiler – så vil avgiftene på andre biler gå opp. Det har vi alltid kunnet stole på.

I år vil staten «tape» avgifter på mellom 3 og 4 milliarder kroner fordi elbilene er fritatt for dette. Det er 5 – 7 % av de totale bilavgiftene. Småpenger, tenker du kanskje, i et budsjett som har rundet 1300 milliarder. I revidert nasjonalbudsjett viste Regjeringen da også at de står ved det de tidligere har sagt om at elbilfordelene skal være uendret ut 2017, eller til 50.000 biler. Forbilledlig oppførsel, egentlig. Næringslivet har alltid bedt om forutsigbare rammebetingelser. De gjorde ikke det mange fryktet, at de skulle ta igjen tapet på bensin- og dieselbilene. Kanskje skyldes det et regimeskifte, kanskje – og mer sannsynlig – skyldes det at vi allerede er nesten halvveis i året.

Står de ved det de sier?
Neste år, i 2015, frykter vi derfor at det faktisk vil bli justeringer i avgiftene. Justeringer som gjør fossile biler – bensin/dieselbiler – dyrere. Samtidig mener vi, og sikkert mange med oss, at Norge ikke er tjent med enda høyere bilpriser, enda større forskjeller mot de fleste andre europeiske landene, relativt sett enda rimeligere elbiler, og enda større kostnader for næringslivet.

Vi mener bilprisene er høye nok og elbilincentivene allerede er sterke nok. Tidligere har vi skrevet at vi ikke bryr oss om de kanskje er i overkant sterke. Det står vi ved, men vi ser ingen grunn til å gjøre dem enda sterkere. Allerede i dag får vi snodige utslag som at hi-fi anlegg, panorama soltak og annet eksklusivt utstyr ikke tillegges moms om det sitter på en elbil. Ganske langt fra hva lovgiverne hadde i tankene da de laget dette regelverket vil jeg tro.

Tror, håper ikke
Vi tror – les frykter – at behovet for å opprettholde inntektene og øke avgiftene på fossilbilene slår sterkest inn neste år. Det vil jo også være miljøpolitisk korrekt. Vi håper likevel at statskassen er romslig nok til å svelge noen milliarder i «tap» på det tross alt midlertidige fritaket for elbiler, og at fossilbilene får være i fred. Så ser vi veldig frem til det politikerne i uttallige budsjetter har varslet – en «helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg».

Kynikere vil kanskje ha det til at vi spår høyere bilpriser neste år fordi vi eier mellom 30.000 og 40.000 biler og klart vil tjene mer på de om prisene går opp. På kort sikt er det riktig, men vi er helt avhengig av at næringslivet er i stand til å holde seg med biler i fremtiden også.

Om bilene blir dyrere blir etterspørselen mindre. Vi i LeasePlan er akkurat som resten av næringslivet mest tjent med at bilene ikke blir enda dyrere. Forskjellene til resten av Europa må bli mindre, ikke større. Vi bruker allerede en større andel av husholdningsinntekten til transport enn noe annet land i Europa. 50 % mer enn gjennomsnittet for EU-landene. Kanskje kan vi kvitte oss med omregistreringsavgiften? Ingen land i EU har den.

Vi håper på prisnedgang, og forbereder oss på oppgang. Vi håper det beste og forbereder oss på det verste.

Eldruelighet

I forrige uke kunne vi lese i Aftenposten at den nest mest solgte bilen i Oslo hittil i år er den elektriske Nissan Leaf. Bare VW Golf selger mer. På landsbasis er Leaf nr 7. Sjefen for elbilprodusenten  Tesla kommer til Norge fordi lille Norge med 5 millioner innbyggere er det største markedet for bilene hans, nest etter USA med over 310 millioner. Hva er det som skjer?

Strengt tatt snakker vi om registreringer og ikke salg når det gjelder Leaf’ene, men det rører ikke ved poenget. Poenget er at det kan være på tide å mane til en smule edruelighet rundt elbiler.

Nissan Leaf

Nissan Leaf. Foto: Nissan Norge

Er det slik at du selv nesten er i ferd med å bli et levende fossil som ikke har fulgt med i timen om du kjøper en fossilbil, altså en vanlig diesel/bensinbil? Er det bakstreversk? Nei, slett ikke.

Ja, vi har mye positivt å si om elbiler, men når vi løfter blikket litt ser vi at elbiler i andre land selger stort sett veldig dårlig. Hvorfor? Fordi elbiler fremdeles er fryktelig dyre. Egentlig. Og fordi begrensningene fortsatt er vesentlige. Selv om spesielt Tesla er i ferd med å gjøre noe med det. Mange land subsidierer elbiler, men vi kjenner ikke til noe land som subsidierer dem så kraftig som Norge. Uten disse subsidiene ville elbiler solgt omtrent like dårlig i Norge som i andre land, tror vi.

Vi liker alle pionerene og ildsjelene. Virkelig. De som satser alt på å utvikle bedre elbiler, myndighetene som fjerner avgiftene og gjør det attraktivt å kjøpe dem, privatpersoner, bedrifter og offentlige myndigheter som tar et standpunkt og som velger å kjøre elektrisk. Miljøvennlig. Det er slikt som bringer verden fremover.

Vi liker også at alle tar opplyste valg. Derfor. Synes du at diesel/bensin fortsatt er best for deg er det nok det, og det er ingen hast med eventuelt å konvertere. Vi tror at elbiler om noen år vil være vesentlig bedre enn i dag.