Dette statsbudsjettet gir oss alt vi har bedt om

Marius Paus i LeasePlan Norge

 

Dette statsbudsjettet gir oss alt vi har bedt om og alt vi har drømt om. Bilavgiftene blir riktigere, bedre, enklere og lettere å forstå. Til og med lavere. En rekke særfordeler forsvinner. Nettopp derfor er det også stor fare for at «alle» vil kritisere budsjettet. Selv mener vi den største faren er at budsjettforslaget aldri blir vedtatt.

Finansminister Siv Jensen bør nok minne seg selv og sine kollegaer i og utenfor regjeringen om at «utakk er verdens lønn» i dagene og månedene fremover.

Vi har så lenge jeg kan huske blitt lovet en «helhetlig gjennomgang» av bilavgiftssystemet, uten at noe har skjedd. Behovet for å erstatte et påklattet system fra, tja, tidlig i 1960-årene, har vært så åpenbart at ingen har vært imot dét. Ingen har gjort noe særlig heller, det har vært problemet. Litt bittert selv for en garvet politiker må det da være å bli kritisert av «alle» for å levere noe «alle» har bedt om.

Revidert statsbudsjett er vanligvis ikke et sted man finner de store politiske markeringene, men nå var tiden tydeligvis moden for de fire samarbeidspartiene til å vise handlekraft, vise at de kan være enige, og for å tekkes utålmodige velgere.

«Et effektivt og robust avgiftssystem bør ha færrest mulig unntaks-, fritaks- og refusjonsordninger. Særregler for bestemte typer teknologi (f. eks. elbiler, vår anmerkning) er uheldig, og teknologinøytralitet bør derfor være et mål for utformingen av avgiftene over tid», står det i reviderte nasjonalbudsjettet.

Dette er noe vi biløkonomer liker. De få særreglene som fortsatt skal eksistere vil i tillegg fases ut etter det vi skjønner. Endringens skal skje gradvis over tid for å unngå uheldige konsekvenser på kort sikt.

Budsjettforslaget står samfunnsøkonomisk til en 6’er, det er enkelt og fornuftig, og det er velsignet med få unntak og særregler. De som leste vårt forrige blogginnlegg «Foreslår genialt enklere bilavgifter, lavere priser» ser at her er det mye som likner på det Civita-forslaget vi da omtalte.

Kritiske selvsagt
Det ligger litt i den norske kulturen å være kritisk og å lete etter noe som kanskje ikke er så bra fremfor å omfavne alt det som er bra. Djevelen ligger som vi vet i detaljene og det er ikke mange detaljer som er kjent eller for den saks skyld fastsatt ennå. Det er kommet små antydninger om at elbilene ikke være fritatt for merverdiavgift i særlig lang tid. En midlertidig foreslått tilskuddsordning skal dekke opp for det meste av dette, men ikke fullt ut på de dyreste elbilene. Det har allerede fått en ledende elbilist som Bellona’s Frederic Hauge til å protestere, leser vi i Dagens Næringsliv.

Vi blir ikke overrasket om flere kritikere kommer til orde i media de neste ukene. Flere av de som vil miste særfordeler vil trolig melde seg på i protestkoret. Noe annet enn obligatorisk kritikk fra den politiske opposisjonen er det vel heller ingen som forventer.

Seg selv nærmest
Bilbransjen har fått komme med sine innspill til det nye avgiftssystemet gjennom en høringsrunde i forkant. Hver og en foreslo et system som ville gi en spesiell fordel til nettopp deres respektive modeller og teknologier. Forslagene spriket i alle retninger. Om ikke annet viser det hvor utrolig viktig det er at myndighetene styrer bort fra særinteresser. 

Billigere biler
Det mer enn antydes i budsjettet at dette vil gi billigere biler, at bilsalget vil øke og at vi på den måten kan få gjort noe med det som er en av Europas desidert eldste, mest forurensende og mest trafikkfarlige bilparker.

Men før du løper av gårde for å kjøpe aksjer i den lokale bilbutikken, vær klar over at det er ikke sikkert dette blir noe av. Ingenting av dette blir gjennomført i 2015, forteller finansministeren. Det er fra 2016 at det nye systemet skal gjennomføres.

Bare må ha det
Vi «vet» at vi fortsatt vil ha samme regjering og samme finansminister i 2016. Like sikre er vi ikke på at regjeringen vil ha samme støttepartier, eller at ikke en bilavgift eller to blir hestehandlet bort i bytte mot noen søndagsåpne butikker eller annet. Det vil i så fall være tragisk. Dette er et system Norge bare må ha.

Det nye – foreslåtte – bilavgiftssystemet er fornuftig, enkelt og gir forutsigbarhet. Fra LeasePlan gir vi det tommelen rett opp.

Økonombudsjettet – Nå må du ha leasingbilen i fire år

Forslag til nytt Statsbudsjett lagt frem. Photo: Frida Ström

Forslag til nytt Statsbudsjett lagt frem. Photo: Frida Ström

Fra neste år av må du vente et år til med å bytte leasingbilen. Det er den ene store overraskelsen i budsjettet. Den andre er at vi ikke får vite hva som skjer med elbilfordelene neste år. Dramatikken ligger i det som blir utelatt. 

Kundene vil neppe bry seg om de må ha leasingbilen i fire år. Mange er der allerede. Slik det er i dag er det marginal forskjell i kostnaden pr måned på å lease i 3 eller 4 år for en typisk familiebil. Og som sagt, det er allerede i dag mange som forlenger 3-års kontrakten fordi de like gjerne fortsetter å kjøre samme bil. Ingen dramatikk i dette.

Økonomens budsjett

Vi får inntrykk av at fagøkonomene i år har fått slå ned en del, svært gamle og mer eller mindre politisk begrunnende «rariteter». En Rusken-aksjon.

Omregistreringsavgiften settes ned med 35 % og gir over en milliard i lettelser. Uten å tenke så mye på den milliarden tenker vi i LeasePlan at det er på tide at den litt rare skatten på å selge bilen din til naboen trappes ned. For ja, bruktbilmarkedet vil da fungere bedre, påpeker Finansdepartementet. Vi er helt enige. Det er for oss mye viktigere enn den milliarden. Siden vi er en av Norges største selgere av bruktbiler er vi avhengige av at markedet fungerer.

Mange bedrifter som i dag eier sine biler vil neste år vurdere å selge bilene og lease de tilbake nå som transaksjonskostnaden blir vesentlig mindre. Det er erfaringen fra da omregistreringsavgiften på varebiler ble satt ned for noen år siden.

Så forslås det at engangsavgiften skal forholdsmessig tilbakebetales om bilen eksporteres ut av landet. Også det vil få bruktbilmarkedet til å fungere bedre og er en seier for fagøkonomene, vil jeg tro.

Selve bilavgiftene inflasjonsjusteres flatt opp med 2,1 % og er nesten en ikke-nyhet i budsjettet. Noen er sikkert skuffet over at ikke miljøvennlige biler får mindre avgifter og miljøverstinger mer, men sannheten er at de miljøsnille betaler lite avgifter allerede. Da er det en større nyhet at drivstoffavgiftene ikke inflasjonsjusteres og dermed reelt sett går ned. Dog er det langt fra dramatisk.

Dramatisk det som ikke står der

Det som måtte være av dramatikk og spenning er det som ikke står i budsjettet.

Vi holdes i spenning – les Finansdep. har ikke bestemt seg – for hva som skjer med elbilavgiftene og moms på elbiler når grensen på 50.000 biler nås. Det vi vet er at de skal være avgiftsfrie frem til solgte 50.000 biler. Bil nummer 50.001 får skilter på seg sent på vinteren eller tidlig våren neste år. Hva gjelder etter det? Og hva med plug in hybrider – som det var mange nyheter med på Paris Motor Show tidligere denne måneden? Og hva med brenselscellebiler? Verdens store bilprodusenter satser milliarder på å utvikle dette. Vi kan ikke da ha et avgiftssystem som omtrent later som om slike biler ikke eksisterer.

Men den som leter finner. Godt «gjemt» inne i teksten leser vi: «I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015 tar regjeringen sikte på å presentere en helhetlig gjennomgang av bilavgiftene. Hensikten er å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg.»

Dét kan være både spennende og dramatisk . Begrepet «helhetlig gjennomgang» har vi hørt mange ganger av mange regjeringer uten at det har skjedd noe som helst. Denne gangen tror vi at det vil skje noe. Fagøkonomene har fått gjennomslag og gamle dogmer faller.

Det sitter langt inne…

Elbil i markedet

18. november i fjor skrev vi om at Regjeringen endelig hadde vedtatt i Statsbudsjettet for 2014 at mva. på leasing av elbiler skulle ha 0-sats. Vi har med spenning ventet på hvordan forskriften skulle utformes, slik at våre kunder både i privat og offentlig sektor kan velge samme finansieringsform for sine elbiler og fossile biler.

De siste måneder har signalene vært at forskriften skulle være klar ca 1. juli. Vi ble både overrasket og skuffet da vi i forrige uke fikk kontrameldingen i forbindelse med Revidert Statsbudsjett.  Det ble informert om at Finansdepartementet har sendt saken videre til EFTAs overvåkningsorgan ESA for at de skal vurdere om ordningen er konkurransevridende. Dette betyr at innføringen kan bli ytterligere utsatt mens vi venter på ESAs vedtak. Mens ESA først er på saken skal de også se over hele ordningen for elbiler i Norge. I verste fall kan det bety at elbilene mister fordelene som har vært grunnlaget for den norske elbilsuksessen.

Elbilenes fordeler i Norge er innført nettopp som et konkurransevridende tiltak. Det finnes lignende tiltak i andre europeiske land hvor man f.eks får tilbakebetalt flere titalls tusen ved å kjøpe en elbil. I prinsippet er dette like konkurransevridende, men elbilene er likevel relativt dyre sammenlignet med andre biler så derfor har suksessen uteblitt.

De siste ukene har det kommet frem at vi så langt i år ligger an til et tap av proveny fra bilavgifter på ca 3-4 mrd kr i 2014. Elbilene har fått skylden for dette selv om andre biler også har lavere gjennomsnittlig engangsavgift enn forventet.

Vi har mange kunder som har avventet uttak av elbiler i påvente av forskriftensendringen for å se i praksis hvordan den slo ut. Eldre fossilt drevne biler har dermed blitt forlenget i stedet for at man har erstattet dem med miljøvennlige elbiler. Ved å utsette innføringen av 0-sats på mva på leasing blir derfor mange elbiler innfaset senere enn de burde ha vært.

Vi håper ESA godkjenner ordningen uten at det drar for mye ut i tid. Vi har allerede ventet lenge på at denne endringen skal innføres, og det har kundene våre også.